Zeer Geachte Raadsleden, leden van het College van B&W ,

Gaarne richten De Vrienden van Wassenaar zich tot U middels deze open brief. De behandeling van de begroting 2021 van de gemeente Wassenaar is op 27/10/2020 aan de orde. En de bespreking van de financiƫle ontwikkelingen voor de komende jaren in ons dorp gaat alle Wassenaarse burgers zeer ter harte.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar beijvert zich al tientallen jaren voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente door deelname aan werkgroepen, het indienen van zienswijzen en inspreken in vergaderingen van uw Raad en zijn commissies. Ook is de vereniging vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed. Deze rol is statutair verankerd.

KLIK HIER VOOR DE PETITIE

Geachte leden van de fracties van de Gemeenteraad

Op 5 mei jl. zonden wij u reeds een brief, waarin wij uw aandacht vroegen voor de procedurele onduidelijkheid met betrekking tot deze nota over de uitgangspunten voor de inrichting van de groene zone. Deze brief werd tevens ter informatie gestuurd naar wethouder C.J.M.W. Wassenaar. Op 6 mei jl. heeft wethouder Wassenaar verduidelijking gegeven.
Deze mailwisseling voegen we graag ter completering van deze inspreekbrief als bijlage toe.