Veel dorpsgenoten beseffen onvoldoende dat over een aantal jaren aan de noordrand van Wassenaar een steenpuist zal opdoemen. Katwijk zal in de driehoek N206, N441 en de grens met Wassenaar volop woningen gaan bouwen. Het aantal kan oplopen tot circa 7000; een woonwijk van 25.000 nieuwe buren dus. Dat is de omvang van ons dorp. De eerste 5000 woningen staan gepland op en rond de voormalige vliegbasis en hierbij is Wassenaar betrokken of beter gezegd heeft zich laten ringeloren, want ons dorp heeft er o.a. mee ingestemd dat Katwijk tot onze gemeentegrens mag bouwen. Vervolgens gooide Katwijk er nog een schep bovenop met 600 extra woningen. Formeel sputtert Wassenaar wat tegen en moet de Gemeenteraad hiermee nog instemmen, maar niemand verwacht dat ons dorp dit plan zal afwijzen. Sterker nog, Katwijk en de Provincie gaan in al hun plannen al van 5600 woningen uit; niet chic tegenover de zuiderbuur.

Als columnist van de Vrienden van Wassenaar zou ik het niet wagen om u een stemadvies te geven. De Vrienden zijn er tenslotte voor het héle dorp, voor iedereen, ongeacht politieke gezindheid. Toch schrijf ik over de komende verkiezingen. Over het belang van invloed in Den Haag.