Geacht college,

U hebt de inwoners van Wassenaar en hun organisaties in de gelegenheid gesteld om tot 25 februari aanstaande zienswijzen in te dienen aangaande het nieuwe kapvergunningen stelsel. Daarvoor dank. De Vereniging van Vrienden van Wassenaar maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid, omdat het onderwerp “behoud groen in Wassenaar” haar en haar leden nauw aan het hart ligt. De Vrienden onderschrijven in algemene zin de uitgangspunten van het nieuwe stelsel maar lang niet alle leden zijn er gerust op dat met dit nieuwe stelsel het bomenbestand in Wassenaar op peil blijft en dat de gemeente in staat zal zijn om de naleving van de nieuwe regels voldoende te handhaven.

Betreft : inspreken in de Commissie Fysieke Leefomgeving van 8 februari 2021 aangaande:
agendapunt 8; Raadsvoorstel Nota van Beantwoording Groene Zone Valkenburg, alsmede de Nota van Uitgangspunten Groene Zone Valkenburg, en
agendapunt 9; Informatiebrief 128 Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg d.d. 5 maart 2020